Si estás interesado en organizar un clinic o masterclass con Pedro Barceló contacta mail a: pedro@pedrobarceló.com